blog
27 Ara, 2021

7349 Sayılı Kanuna İlişkin Değerlendirme

25.12.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7349 sayılı Kanunla ücretlerin vergilendirilmesine ilişkin değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girmek üzere;

1-Tüm ücretlerin asgari ücrete kadar olan kısmı için gelir ve damga vergisi istisnası uygulanacağı, asgari ücreti aşan kısmı için ise gelir ve damga vergisine tabi tutulacağı, ay içinde birden fazla işverenden ücret geliri alanlarda istisnanın en yüksek ücret geliri elde ettikleri işverene uygulanacağı belirtilmiştir. Ayrıca düzenlemenin devamında kümülatif vergi matrahının uygulamasıyla ilgili açıklama yapılmıştır. Buna göre kümülatif vergi matrahı hesaplanırken istisna edilen vergi matrahının da kümülatif vergi matrahına dahil edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Devamını oku
blog
22 Ara, 2021

Eğitim Hizmetleri

LEVANTE katılımcı grupların ihtiyaçlarına ve şirketlere özel olarak iş ve sosyal güvenlik hukuku alanında uzman, akademisyen, bürokrat eğitmenler tarafından düzenlenen eğitim hizmetleri sunmaktadır.

Devamını oku