Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri

İstanbul 05.08.2021       

Konu: Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Hk Yönetmelik Değişikliği Hk.

Merhaba;

Bilindiği üzere 27.07.2021 tarihinde yürürlüğe giren Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe girmiştir. Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin 1 inci maddesinde belirtildiği üzere amacı, karayollarında, demiryollarında ve deniz, göl ve akarsularda hareket halindeki taşıtlarda yapılan ve 854 sayılı Deniz İş Kanununa tabi olmayan taşıma işlerinde olduğu gibi iş süresinin bir haftanın çalışma günlerine bölünmesi suretiyle yürütülmesine nitelikleri bakımından olanak bulunmayan işlerde çalışma dönemine ve iş sürelerine uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Bu kapsamda olan işçilerin diğer işçilerde olduğu gibi günde 11 saat gece ise 7,5 saat çalıştırılabileceği yönünde ana kural konmakla birlikte, profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma süresi 9 saati geçemeyeceği, ancak bu sürenin herhangi bir hafta içinde iki kez on saate çıkarılabileceği belirtilmiştir. Yani bu kişileri çalıştıran işverenler bakımından ana kural esnetilerek lehe düzenleme yapılmıştır.

Diğer taraftan genel olarak bütün işyerlerinin tabi olduğu “4857 Sayılı İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği” ve “4857 sayılı İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma Ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinde” herhangi bir değişiklik gerçekleşmemiştir. Günlük, haftalık ve gece çalışma süreleri genel işyerleri için yukarıda bahsedilen değişiklik tarihinden önce olduğu gibi geçmişteki mevzuata tabi olarak yürütülmeye devam edecektir.

                                                                                                                                          Saygılarımla…