Yabancı Uyruklu Çalışanların Çalışma İzinlerinin Alınması

Ülkemizde yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemlerde izlenecek usul ve esaslar 6735 sayılı Uluslar Arası İşgücü Kanunu uyarınca yürütülmektedir.

Bu Kanun uyarınca yabancıların çalışma izni olmaksızın Türkiye’de çalışmaları veya çalıştırılmaları yasaklanmıştır. LEVANTE tarafından çalışma izni alacaklar ile mevcut başvuruları uzatılacak kişiler 6735 sayılı Kanun Kapsamında bilgilendirilmekte birlikte başvuru için gerekli evraklar temin edildikten sonra yabancıların çalışma izni başvuruları/uzatmaları elektronik ortamda yapılmakta ve sonuçlanması sağlanmaktadır.

Yabancı Uyruklu Çalışanların Çalışma İzinlerinin Alınması