İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Avukatlık Hizmetleri

İş ve sosyal güvenlik hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklar bu alandaki mevzuatın geniş ve karmaşık bir halde olması ile sürekli değişkenlik göstermesinden ötürü bu alanda uzmanlaşmış bir ekibi zorunlu kılmaktadır.

Özellikle işçi alacakları ve işe iade gibi uyuşmazlıklarda işçi ve işveren dengesinin işçi lehine olduğu düşünüldüğünde sınırlı bir manevra alanına sahip olan işverenin genel hukuk bürolarıyla işçi uyuşmazlıklarını lehte sonuçlandırması günümüz şartlarında mümkün bulunmamaktadır.

LEVANTE mevzuat ve uygulama bilgisine sahip avukat, denetim elemanı, bilirkişi ve insan kaynakları profesyonellerinden oluşan ekibiyle uyuşmazlık öncesi ve uyuşmazlık sonrası süreci bir bütün halde yürüterek işçi uyuşmazlıklarında işveren beklentilerini karşılamaktadır.

LEVANTE İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ekinde yer alan deneyimli ve uzman avukatlarıyla, müvekillerini; iş davalarında, şirket içi ya da resmi kurumlar nezdindeki soruşturmalarda, toplu çıkış süreçlerinin yürütülmesinde, sendikal görüşmelerde temsil etmektedir. Avukatlık hizmetleri kapsamında LEVANTE tarafından müşterilerimize aşağıdaki hizmetler sağlanmaktadır.

 • İş Sözleşmesinin Sona Ermesinde Doğru Fesih Tercihini Yapılmasına Yönelik Görüş Bildirme
  • Fesih Evraklarının Tanzim Edilmesi (Tutanak, Savunma, İhtar ve Fesih Yazısı)
  • Arabuluculuk Görüşmelerinde İşveren Müzakerelerinin Yürütülmesi,
  • Uyuşmazlıkla İlgili Ayrıntılı Mevzuat ve İçtihat Araştırması Yapılması,
  • Dava ve Cevap Dilekçelerinin Ayrıntılı Olarak Hazırlanması,

 • Aleyhte Tanık Beyanlarının Dışlayacak Bilgi Belge ve Yazılı Delillerin Hazırlanması,
  • Düzenli Duruşma Takibi,
  • Dava Safahatı Hakkında Bilgilendirme Yapılması,
  • Bilirkişi Hesap Raporlarının İncelenmesi ve Hesap Hatalarının Tespit Edilmesi,
  • İtiraz Yazıların Hazırlanması,
  • Kararın Değerlendirilmesi ve Kanun Yollarına Başvuru Yapılması,
  • Kararların Yerine Getirilmesine Yönelik İcra Takip İşlemlerini Yapılması,
  • Kamu Kurum ve Kuruluşlarının idari işlemlerinde İşverenin Temsil Edilmesi ve Bunlara Yapılacak Başvuru, İtiraz Gibi Yazıların Hazırlanması,
  • İşyeri Yönerge, Talimat ve Disiplin Yönetmeliği Hazırlanması,
  • Gizlilik, Ticari Sırların Korunması, Rekabet Etmeme vb Taahhütnamelerin Hazırlanması
  • Cezai Şart Düzenlemeleri,
  • Kişisel Verilerinin Korunmasına Yönelik İzin ve Onayların Alınması ve Aydınlatma Metni Hazırlanması
 • Ülkelerarası Birleşme ve Satın Almalarda Çalışma Mevzuatındaki Hak ve Yükümlülüklerin Uygulanması,
  • Alt işveren ve Geçici İstihdam İlişkilerinin Yönetimi,
  • Sendikaların Toplu İş Sözleşmesi Yapma Yetkisine İtiraz Sürecinin Yürütülmesi
  • Toplu Sözleşme İşlemlerinin Yürütülmesi
  • Toplu İşten Çıkarma Sürecinin Yönetimi,