Sirküler Hizmeti

İş ve sosyal güvenlik mevzuatı iş hayatındaki gelişmelerle birlikte bu alandaki uygulamalara yön veren önemli bir mevzuat olarak karşımıza çıkmaktadır.

Getirdiği yükümlülükler nedeniyle şirketlerin insan kaynakları departmanları tarafından sürekli takip edilmesi gereken iş ve sosyal güvenlik mevzuatı; açıklayıcı olmaktan ziyade doğrudan madde bent ve fıkralarına atıflar yapması, okunması ve anlaşılması güç bir dille kaleme alınması, uzun ve düşük cümleler kurulması gibi sebeplerle takibi güç bir mevzuat haline dönüşmüştür.

LEVANTE Mevzuat Komisyonu tarafından sunulan sirküler hizmetlerinde, iş ve sosyal güvenlik mevzuatında meydana gelen değişiklik ve yenilikler basit, anlaşılır bir dille uygulama örnekleri üzerinden anlatılmaktadır. Sirküler hizmetleriyle şirketler iş ve sosyal güvenlik alanında meydana gelen değişiklik ve yeniliklerden kolayca haberdar olmakta, bu sayede uygulamalardaki değişikleri takip ederek karşılaşılabilecek yaptırımların önüne geçilmektedir.

LEVANTE Mevzuat Komisyonu tarafından aşağıdaki Kanunlar kapsamında sirküler hazırlanarak müşterilerimize sunulmaktadır.

  • 4857 sayılı İş Kanunu,
  • 5953 sayılı Basın İş Kanunu,
  • 854 sayılı Deniz İş Kanunu,
  • 6356 Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu,
  • Diğer Çalışma Mevzuatı Konuları ve Uygulamaları
  • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
  • Diğer Sosyal Güvenlik Mevzuatı Konuları ve Uygulamaları
  • 6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu
  • 6735 sayılı Uluslar Arası İşgücü Kanunu

Sirküler Hizmeti