İstihdam Teşvikleri Danışmanlığı

Bilindiği gibi çalışma mevzuatında işverenlerin ücret ve sigorta primleri kalemlerinde yararlanabileceği birtakım teşvikler bulunmaktadır. Söz konusu teşvikler sağladığı avantaja göre bir sıralama yapılarak bu teşviklerin kullanılması gerekmektedir.

Ancak bu alandaki teşviklerin uygulamasına yönelik mevzuatın karmaşık olması, hesaplama ve takibinin kolay olmaması ve hata yapılması durumunda uygulan yaptırımların ağır olması gibi sebeplerle işverenler söz konusu teşvikten yararlanamamaktadır.

LEVANTE karmaşık istihdam teşviklerini hatasız olarak uygulayarak ücret ve sigorta primi maliyetlerinizde önemli avantajlar sağlamaktadır. Bu kapsamda LEVANTE tarafından müşterilerimize maliyetlerinin azaltılması bakımından aşağıdaki istihdam teşviklerinde mevzuat (genelge düzeyinde ayrıntılı) ve uygulama danışmanlığı sağlanmaktadır.

 • 5225 Kültür Yardımları ve Girişimleri Teşviki
 • 5746 Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetleri (Ar-Ge) Teşviki
 • 4857 Engelli İstihdamı Teşviki
 • 5921 İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı
 • 6322 Yatırım Teşvik Belgeli İşverenlere Prim Teşviki
 • 6111 Kadın, Genç İşçi İlave İstihdam Teşviki
 • 6486 İşverenlerce yurtdışına çalıştırılan Türk işçiler Teşviki
 • 6486 Bölgesel Kalkınmada Öncelikli İllere ilave %6 lık indirim
 • 6345 İşbaşı Eğitim Programı Sonrasında İşe Alınanların Prim Teşviki,
 • 2828 Sosyal Hizmetlerden Faydalanan Çocukların İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik
 • 7103 Yeni Nesil İlave İstihdam Teşviki

6331 Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası İşveren Hissesi Teşviki Asgari İşçilik

İstihdam Teşvikleri Danışmanlığı