İş Hukuku Uygulamaları Danışmanlığı

Modern anlamda iş hukuku uygulamaları Batı Avrupa’da meydana gelen sanayi devrimi sonrasında işçilerin ağır çalışma koşullarından etkilenerek işçilerin korunması düşüncesiyle ortaya çıkmıştır. Ülkemizde de işçi, işveren ve devlet arasındaki iş hukuku uygulamaları bu akımdan etkilenmiştir.

Halihazırda ise 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 6356 Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu bu alanı düzenleyen temel kanunlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ülkemizdeki iş hukuku mevzuatının işçilerin işveren karşısında korunmasına yönelik bir bakış açısıyla sahip olması nedeniyle kanun koyucunun işverenleri bu alanda önemli yükümlülüklere tabi tuttuğu ve söz konusu yükümlülüklere aykırılıklar halinde ise ciddi idari ve cezai yaptırımlar uyguladığı görülmektedir.

Diğer taraftan artan ve gittikçe karmaşık bir hale gelen iş mevzuatının takibi ve uygulanması işverenler için gittikçe zorlaşmaktadır. İş hukuku uygulamalarında işverenler tarafından riayet edilmesi gereken usul ve esas kurullarına uyulmaması halinde uygulanan yaptırımlar (ceza, tazminat, dava masrafları) ile işçilerle yaşanan uyuşmazlıklar sonucu ödenen ücret ve tazminatlar işverenlere önemli maliyetler oluşturmaktadır.

LEVANTE tarafından müşterilerimize gerek yasal yükümlülüklerini yerine getirilmesi gerekse maliyetlerinin azaltılması bakımından aşağıdaki iş hukuku süreçlerinde mevzuat ve uygulama  danışmanlığı sağlanmaktadır.

 • İşçi Özlük Dosyalarının Mevzuata Uygun Hale Getirilmesi,
 • İş Sözleşmelerinin Kapsamlı Olarak Düzenlenmesi/Revize Edilmesi,
 • Çalışma Mevzuatı Doğrultusunda Alınması Gereken Onay, İzin ve Formların Alınması,
 • İşyeri Talimat/Disiplin Yönetmeliği Hazırlanması,
 • Ücret, Fazla Mesai, Ek Ödemeler ve Ek Kesintilerin Mevzuat Doğrultusunda Hesaplamaları
 • Fazla Çalışma/ Fazla Sürelerle Çalışma Uygulamalarında Mevzuata Uyum  Sağlanılması,
 • Çalışma Süreleri, Denkleştirme ve Telafi Çalışması Uygulaması,
 • Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılması,
 • Gebe veya Emziren Kadınların Çalışma Koşullarının Değerlendirilmesi,
 • Hafta Tatili, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Çalışma Uygulamaları,
 • Postalar Halinde Çalışma ile Gece Çalışma Uygulamaları,
 • Yıllık Ücretli İzin ile Mazeret İzni Uygulamaları,
 • Zorunlu Bireysel Emeklilik İşlemlerinin Kontrolü,
 • Toplu Sözleşme Uygulamaları,
 • Asıl İşveren/Alt İşveren İlişkisinde Yükümlülüklerin Tespiti ve Dokümantasyon Kontrolü,
 • Engelli Çalıştırma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Hesaplama Detayları ve Engelli Talep Yazılarının Oluşturulması,
 • Kısa Çalışma Ödeneği Başvuru ve Uygulanması
 • İşletme-İşyeri Devir Protokolü Oluşturulması
 • İş Akdi Fesih Süreçlerinin Yönetilmesi ve Tutanak, Savunma, İhtar ve Fesih Yazısı Evrak Dokümantasyonunun Oluşturulması,
 • Kıdem, İhbar, ve Feshe Bağlı Diğer Tazminatlarının Mevzuata Uygunluğu ve Hesaplamaları,
 • Yabancı Uyrukluların Çalışma İzni Mevzuat Uygulaması ve Başvurusu,
 • 4857 sayılı Kanun Uyarınca Uygulanan İdari Para Cezalarına İtiraz İşlemleri