Denetim Hizmetleri

4857, 5510 ve 6331 sayılı Kanunlar işverenlere yönelik birçok yükümlülükler ile birlikte söz konusu yükümlülüklere aykırılıklar durumunda ağır idari ve cezai yaptırımlar içeren temel çalışma hayatı düzenlemeleridir.

Devlet tüzel kişiliği işverenlerin bu kanunlardaki yükümlülüklere uygun işlemler gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini çalışma hayatını denetleyerek tespit etmektedir.

LEVANTE Çalışma hayatının denetimini gerçekleştiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişleri ve Sosyal Güvenlik Denetmenleri tarafından işyerinde yapılan inceleme, soruşturma ve teftişler esnasında, söz konusu süreçlerin sağlıklı olarak yürütülmesi, ibraz edilecek kayıt ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesi, denetim elemanlarıyla doğru diyalog kurularak takdir hakkının kazanılması, herhangi bir ceza yada sorumluluğa maruz kalmadan sürecin yönetilmesi ve sürecin sonuçları hakkında işverenin doğru bilgilendirilmesi yönünde denetim danışmanlığı ve refakat hizmeti sunmaktadır.

Diğer taraftan işletmelerde çalışma mevzuatına uygun bir yapılanma risklerin önceden tespit edilerek doğru planlanmasıyla mümkündür. Bu kapsamda LEVANTE tarafından işletme iş ve işlemlerinin 4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu başta olmak üzere tüm çalışma mevzuatına uygunluğunun tespiti yapılmaktadır. Bu sayede işletmeler idarelerce yapılacak olası inceleme ve teftişlere hazırlıklı hale gelmektedir.

Denetim Hizmetleri